Technology management, s. r. o.

Společnost Technology management, s. r. o. nevykonává žádnou hospodářskou činnost ani nevyvíjí žádné aktivity, které by byly v konfliktu s činnosti TC. Společnost je registrována v rejstříku právnických osob.