Technologický inkubátor

TC realizovalo společně s ČKD Nové Energo, a.s., a Energieteam Consult GmbH rekonstrukci staré průmyslové haly v Praze 9 - Vysočanech v projektu  "Inovační centrum a podnikatelský inkubátor" (ICPI). Jedná se o první společné využití "brownfields" partnery z podnikové a akademické sféry. Inkubátor byl slavnostně otevřen v roce 2008. Usídleným firmám je nabízen nejen pronájem kancelářských a laboratorních prostor, ale také obsáhlý balíček poradenských a administrativních služeb. Vysoký zájem dokazuje jeho téměř 100% obsazenost, firmy se průběžně obměňují.

ICPI poskytuje firmám řadu komplexních služeb:

 • "Inovační centrum"
 • "Podnikatelský inkubátor"
 • "Pre-inkubátor"
 • "Virtuální inkubátor"
 • "Branch Office" 
 • "Back-office"
 • Podnikatelské a technické poradenství
 • Služby v oblasti transferu znalostí ve spolupráci s TC AV ČR

SEKTOROVÉ ZAMĚŘENÍ:

 • Obnovitelné zdroje energie
 • Návrh a vývoj SW, HW a on-line aplikací
 • Diagnostika a měření - průmyslové aplikace
 • Biotechnologie
 • Udržitelné využívání obnovitelných zdrojů, komunální systémy
 • Dotační management, finanční poradenství a inovace služeb
 • Zahraniční kapitál: SNS, UK, SRN, Slovensko, Indie, Kypr

Další informace naleznete na specializovaných stránkách Technologického inovačního centra ČKD Praha.