Strategické studie

TC je předním národním pracovištěm zabývajícím se analytickou a koncepční činností zaměřenou na oblast výzkumu, vývoje a inovací.

V oddělení strategických studií TC jsou systematicky rozvíjeny metodiky strategických studií a využívány nejnovější poznatky v tomto oboru pro zpracování koncepčních podkladů pro veřejnou správu odpovědnou za politiku výzkumu, vývoje a inovací na evropské, národní a regionální úrovni.

Oddělení strategických studií TC spolupracuje s veřejnou správou při přípravě strategických dokumentů pro směřování politiky výzkumu, vývoje a inovací, při identifikaci výzkumných priorit či při hodnocení výsledků a dopadů implementovaných politik a souvisejících opatření. Oddělení strategických studií TC zároveň rozvíjí metodiky využívané  při přípravě politiky výzkumu, vývoje a inovací a její implementaci, jako jsou např. metody pro hodnocení programů a výsledků výzkumu, vývoje a inovací, hodnocení účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, technologický foresight a stanovení tematických a systémových priorit, hodnocení dopadů technologií a další.

Hlavními klienty TC pro činnosti v oblasti strategických studií jsou na národní úrovni MŠMT, MPO, RVVI a orgány regionální samosprávy (regionu Praha). Na mezinárodní úrovni spolupracuje TC s řadou zahraničních partnerů při přípravě analyticko-koncepčních studií pro  Evropskou komisi, UNIDO a Společné výzkumné centrum Evropské komise. Výsledky jsou rovněž publikovány v odborné literatuře, čímž TC přispívá k rozvoji tohoto oboru na mezinárodní úrovni.

Hlavní činnosti:

  • Zpracování výhledových a strategických studií, analýz, podkladů a metodik v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
  • Hodnocení národních i mezinárodních programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací
  • Realizace mezinárodních projektů zaměřených na analýzu, monitorování a tvorbu doporučení pro politiku výzkumu, vývoje a inovací
  • Komplexní audit národních inovačních systémů
  • Vydávání periodika ERGO, specializovaného na analýzy a trendy výzkumu, technologií a inovací

Další informace o činnosti Technologického centra v oblasti strategických studií, lze nalézt na specializovaných stránkách.