Školení a příprava odborníků

Příprava odborníků pro analytické a prognostické studie, zejména technology foresight a technology assessment

Touto agendou se v Technologickém centru zabývá oddělení strategických studií.

Specializovaná školení k přípravě návrhu a řízení projektů RP

TC pořádá specializovaná školení a kurzy orientované na celý "životní" cyklus projektů RP - od identifikace vhodného programu a přípravy projektu přes jednotlivé fáze v průběhu jeho řešení až po nakládání s výsledky projektu a problematiku IPR. Kurzy kombinují bloky přednášek s praktickými cvičeními. Témata  jsou volena v souladu se specifickými zájmy a potřebami účastníků. Další informace naleznete zde.

Publikace školicích a informačních materiálů k RP 

TC připravuje odborné brožury, které srozumitelnou formou přibližují problematiku RP a mezinárodní spolupráce ve VaV. Vydává i časopis ECHO, specializovaný na dění v Evropském výzkumném prostoru (ERA), a provozuje specializovaný internetový portál, který poskytuje komplexní informace o aktuálních záležitostech týkajících se všech aspektů RP a na kterém jsou publikovány prezentace z informačních akcí pořádaných k RP. Aktuální informace jsou publikovány i v elektronickém Zpravodaji 7. RP, k jehož odběru se lze přihlásit zde.