Publikace

Management řízení projektů 7. RP: teorie a praxe

Umístěno na web: 27. 01. 2011

Management řízení projektů 7. RP: teorie a praxe

Další brožura edice Vademecum 7. RP  se zaměřuje na management projektů 7. RP. V jednotlivých kapitolách jsou popsány dílčí fáze projektového cyklu (principy a pravidla uplatnitelné zejména v projektech specifických programů Spolupráce a Kapacity). Teoretické pasáže jsou doplněny o praktické zkušenosti českých účastníků projektů.

Brožuru v elektronické podobě naleznete zde, tištěnou verzi lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře.

 

Koordinace výzkumných aktivit v 7. RP

Umístěno na web: 12. 01. 2011

Koordinace výzkumných aktivit v 7. RP

Brožura edice VADEMECUM 7. RP   Koordinace výzkumných aktivit v 7. RP - související programy a iniciativy (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.) podává základní informace o existujících evropských programech a aktivitách v oblasti VaV, jejichž hlavním cílem je zejména propojování a koordinace výzkumných programů a jejich vzájemné sbližování, mobilizace veřejných a soukromých zdrojů, vyhlašování společných výzev atd., vedoucích k rychlejšímu a efektivnějšímu řešení současných potřeb Evropy jako celku. Elektronickou verzi brožury si můžete stáhnout zde. Tištěnou verzi lze objednat pomocí formuláře.

 

Nehmotné statky a průmyslová práva - jejich ochrana, oceňování a komerční využití

Umístěno na web: 05. 01. 2011

Nehmotné statky a průmyslová práva - jejich ochrana, oceňování a komerční využití TC AV ČR vydalo v rámci aktivit sítě EEN v ČR s podporou MPO knihu Nehmotné statky a průmyslová práva - jejich ochrana, oceňování a komerční využití. Publikace je určena především malým a středním inovačním podnikům a výzkumným organizacím, kterým nabízí přístupnou formou  ucelený přehled aspektů ochrany a využití průmyslových práv a práv k duševnímu vlastnictví, které mohou upotřebit ve své každodenní praxi. V knize je zařazena i kapitola  vysvětlující problematiku IPR v projektech 7. RP. Publikaci si můžete prohlédnout a stáhnout, tištěnou verzi lze objednat prostřednictvím formuláře.
 

Úspěšné transfery technologií

Umístěno na web: 08. 12. 2010

Úspěšné transfery technologií

Publikace představuje vybrané úspěšné případy transferů technologií, které byly v celém rozsahu realizovány za přímé asistence pracovníků Technologického centra AV ČR. Publikaci je k  dispozici zde.

 

Zpráva o činnosti Technologického centra za rok 2009

Umístěno na web: 13. 05. 2010

Zpráva o činnosti Technologického centra za rok 2009 Zprávu o činnosti Technologického centra za rok 2009 si můžete stáhnout zde.
 

Practice on Roadmapping

Umístěno na web: 16. 02. 2010

Practice on Roadmapping

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Organizací OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) vydalo na konci roku 2009 publikaci Practice on Roadmapping. Tato brožura seznamuje čtenáře s jednou z metod foresightu roadmappingem a podrobně popisuje jednotlivé kroky celého procesu, vytváření tzv. cestovních map (roadmaps). Publikace je sestavena z přednášek a praktických cvičení, které TC AV ČR organizovalo v rámci UNIDO Technology Foresight Training Programme v letech 2007 a 2008. Nyní je k dispozici i v elektronické verzi zde.