Publikace

Analýza inovačního potenciálu krajů České republiky

Umístěno na web: 11. 11. 2008

Analýza inovačního potenciálu krajů České republiky

V listopadu 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) další publikaci Technologického centra AV ČR „Analýza inovačního potenciálu krajů ČR“, která komplexně mapuje stav výzkumných a inovačních kapacit na regionální úrovni. Cílem publikace bylo systematické zhodnocení inovačního potenciálu na základě dostupných empirických dat, aktuálního teoretického kontextu a sofistikované metodiky. Jejím hlavním výstupem je popis silných a slabých stránek krajů v oblasti inovací a doporučení, která mohou vést ke zvýšení regionální konkurenceschopnosti založené na využívání znalostí. Studie by měla sloužit jako podklad pro formulaci inovačních politik a programů na regionální i národní úrovni a jako materiál při přípravách rozvojových strategií, zejména v oblasti výzkumu a vývoje, transferu technologií a inovační infrastruktury. Publikaci je možno zakoupit ve vybraných prodejnách nakladatelství Academia nebo stáhnout zde.

 

Bulletin TC 2008/3

Umístěno na web: 17. 09. 2008

Bulletin TC 2008/3

Nové číslo Bulletinu TC, časopisu přinášejícího informace o aktivitách Technologického centra AV ČR, si můžete prohlédnout zde. V aktuálním čísle najdete mj. rozhovor s první místopředsedkyní Rady pro výzkum a vývoj M. Kopicovou, článek o oslavě 3. výročí kanceláře CZELO za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy O. Lišky, informaci o aktuálně dokončené studii Analýza inovačního potenciálu krajů ČR či představení Bílé knihy výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

Přihlášení k odběru

 

Výkladový slovník vybraných pojmů 7. RP a programů souvisejícich

Umístěno na web: 28. 08. 2008

Výkladový slovník vybraných pojmů 7. RP a programů souvisejícich

Nová brožura edice VADEMECUM 7. RP usnadňuje orientaci  v pojmech, s nimiž se nejčastěji setkávají zájemci o účast v rámcových programech EU. Kromě  výkladového slovníku obsahuje anglicko-český a česko-anglický slovník všech vysvětlených výrazů, seznam použitých zkratek a odkazy na související webové stránky. Slovník si můžete prohlédnout a stáhnout zde, v tištěné podobě si jej můžete objednat prostřednictvím objednávkového formuláře.

 

Akce Marie- Curie, SPECIFICKÝ PROGRAM "LIDÉ" - aktualizované vydání

Umístěno na web: 20. 08. 2008

Akce Marie- Curie, SPECIFICKÝ PROGRAM Druhé, aktualizované vydání brožury, umožňuje zájemcům rychlou orientaci v 10 typech akcí Marie Curie včetně informace o jejich financování v 7. RP EU. Informace vycházejí z pracovního programu LIDÉ platného v červnu 2008 a návrhu pracovního programu pro rok 2009. Brožuru si můžete prohlédnout a stáhnout zde.
 

Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Umístěno na web: 14. 08. 2008

Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR

V srpnu 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) publikaci Technologického centra AV ČR „Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR“, která kromě zhodnocení současného stavu obsahuje i detailní srovnání jednotlivých aspektů českého výzkumu, vývoje a inovací se zahraničím. Knihu, včetně vloženého CD s elektronickou verzí komplexní analýzy výzkumu, vývoje a inovací v ČR v mezinárodním srovnání, si můžete zakoupit v prodejnách nakladatelství Academia. Zelenou knihu v elektronické podobě si můžete stáhnout zde (publikace v knihovně .zip jsou vzájemně provázené odkazy, proto je rozbalte do společné složky).

 

Newsletter Enterprise Europe Network ČR

Umístěno na web: 05. 08. 2008

Newsletter Enterprise Europe Network ČR Newsletter sítě Enterprise Europe Network ČR, který vychází čtvrtletně, obsahuje bližší informace o službách, realizovaných aktivitách i o připravovaných akcích v rámci stejnojmenné sítě. Síť Enterprise Europe Network ČR a její aktivity jsou zaměřeny na různé formy podpory pro malé a střední podniky. Věříme, že tento zpravodaj i činnost sítě vás zaujmou a stanou se pro vás zdrojem užitečných informací využitelných pro další rozvoj vašeho podnikání. Newslettery jsou k dispozici zde. O jejich pravidelné bezplatné zasílání  se můžete přihlásit na e-mailové adrese newsletter.een@tc.cz.