Publikace

Assessment of Participation of the Czech Republic in the EU Framework Programmes

Umístěno na web: 13. 03. 2009

Assessment of Participation of the Czech Republic in the EU Framework Programmes

Publikace Technologického centra AV ČR Assessment of Participation of the Czech Republic in the EU Framework Programmes byla vydána u příležitosti konání předsednické konference EUFORDIA 2009 a hodnotí účast České republiky v 6. rámcovém programu Evropského společenství a 6. rámcovém programu Euratom.

 

Bulletin TC 2009/1

Umístěno na web: 28. 01. 2009

Bulletin TC 2009/1

Aktuální číslo Bulletinu TC, časopisu přinášejícího informace o aktivitách Technologického centra AV ČR, si můžete prohlédnout zde. Najdete v něm mj. rozhovor s ředitelem Odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MŠMT Janem Markem na téma českého předsednictví v Radě EU, článek o konferenci Šesté české dny pro evropský výzkum, informaci o 11. ročníku česko-slovensko-polského ekonomického fóra, jehož konání bylo podpořeno sítí Enterprise Europe Network a také přehled nejvýznamějších akcí českého předsednictví EU, na nichž se TC podílí.

Přihlášení k odběru

 

Vyjednávání o podmínkách uzavření grantové dohody s Evropskou komisí

Umístěno na web: 16. 12. 2008

Vyjednávání o podmínkách uzavření grantové dohody s Evropskou komisí

Brožuru si můžete prohlédnout zde.

Publikaci je možno získat v elektronické podobě (PDF) zde

 

Kniha zahraničních dobrých praxí

Umístěno na web: 05. 12. 2008

Kniha zahraničních dobrých praxí

V prosinci 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) další publikaci Technologického centra AV ČR nazvanou „Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací“. Tato publikace vznikla v úzké vazbě na Bílou knihu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejím hlavním cílem je představit různé přístupy uplatňované při realizaci politik souvisejících s rozvojem znalostní společnosti v zahraničí a poskytnout tak tvůrcům těchto politik v ČR určitou inspiraci pro formulaci dílčích hospodářsko-politických opatření v této oblasti. Kniha zahraničních dobrých praxí tak společně se Zelenou a Bílou knihou výzkumu, vývoje a inovací tvoří ucelený podklad pro formulaci politiky výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Publikaci je možno zakoupit ve vybraných prodejnách knihkupectví Academia nebo získat v elektronické podobě zde (publikace v knihovně .zip jsou vzájemně provázené odkazy, proto je rozbalte do společné složky).

 

Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Umístěno na web: 25. 11. 2008

Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR V listopadu 2008 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON) publikaci Technologického centra AV ČR "Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR". Cílem Bílé knihy, která úzce navazuje na Zelenou knihu VaVaI v ČR, je vytvořit racionální podklady pro přípravu strategických národních dokumentů, zejména nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR. V publikaci jsou stanoveny cíle a navržena opatření, která by měla vést ke zlepšení národního inovačního systému a ostranění slabin identifikovaných v Zelené knize. Bílá kniha vznikala v úzké spolupráci se skupinou jedenácti předních českých odborníků na oblast výzkumu, vývoje a inovací. Lze ji zakoupit ve vybraných prodejnách knihkupectví Academia nebo získat v elektornické verzi zde (publikace v knihovně .zip jsou vzájemně provázené odkazy, proto je rozbalte do společné složky).     
 

REGIONY a 7. RP (podpora výzkumu a vývoje v regionech ze 7. RP)

Umístěno na web: 20. 11. 2008

REGIONY a 7. RP (podpora výzkumu a vývoje v regionech ze 7. RP)

Další titul edice VADEMECUM 7. RP „REGIONY a 7. RP (podpora výzkumu a vývoje v regionech ze 7. RP)“ nabízí detailní pohled na 2 programy 7. RP, které mají podpořit výzkum a vývoj v regionech, a to Regiony znalostí a Výzkumný potenciál. Elektronickou verzi si můžete stáhnout zde , v tištěné podobě lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře..