Publikace

Budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v Česku

Umístěno na web: 05. 12. 2011

Budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v Česku

Publikace Budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v Česku se zabývá problematikou kvality a bezpečnosti potravin, zejména možnostmi využívání nových technologických trendů při jejich výrobě, zpracování a distribuci. Přináší i řadu expertních doporučení pro státní správu, jak úroveň kvality a bezpečnosti potravin v Česku nadále zvyšovat. Publikace je ke stažení zde.

 

Úspěšné transfery technologií - aktualizované vydání

Umístěno na web: 21. 11. 2011

Úspěšné transfery technologií - aktualizované vydání Technologické centrum vydalo  aktualizovanou publikaci doplněnou o popis úspěšně realizovaných transferů technologií v  letošním roce (stav k září 2011). Popsané transfery technologií byly v celém rozsahu realizovány za přímé asistence pracovníků Technologického centra AV ČR. Publikaci si můžete stáhnout zde.
 

The administrative, legal and financial management of projects in the 7th Framework Programme

Umístěno na web: 21. 10. 2011

The administrative, legal and financial management of projects in the 7th Framework Programme

Cílem publikace The administrative, legal and financial management of projects in the 7th Framework Programme : an overview of the rules and principles & Czech experience je poskytnout praktické i teoretické informace k finančním, právním i administrativním aspektům přípravy a realizaci projektů 7. RP. Informace v publikaci jsou založeny na informacích získaných z právně závazných i podpůrných dokumentů Evropské komise, výsledcích dotazníkového šetření mezi českými řešiteli, které proběhlo v létě 2010, a dlouholetých zkušeností autorek působících v české organizaci národních kontaktních pracovníků pro 7. RP.

Publikace je pouze v anglickém jazyce, stáhnout si ji můžete zde, tištěnou verzi si můžete objednat pomocí formuláře.

 

 

Smlouvy v projektech 7. RP

Umístěno na web: 13. 10. 2011

Smlouvy v projektech 7. RP Další brožura edice VADEMECUM 7. RP je věnovaná problematice smluv ve fázi přípravy a realizace projektů 7. RP. Brožura obsahuje přehled smluv, jejich typický obsah a související informace. V textu brožury je k dispozici řada odkazů na již publikované články a další publikace Technologického centra, týkající se dané problematiky. Součástí je i český překlad třetí verze často používané vzorové konsorciální smlouvy DESCA, po kterém často volali účastníci seminářů. V závěru brožury je k dispozici anglicko-český slovníček právních termínů a výrazů, které se běžně se vyskytují v konsorciálních (i jiných) smlouvách v projektech 7. RP. Elektronickou verzi brožury si mohou zájemci prohlédnout a stáhnout zde, tištěnou verzi si lze objednat zde.
 

Zpráva o činnosti Technologického centra za rok 2010

Umístěno na web: 03. 05. 2011

Zpráva o činnosti Technologického centra za rok 2010 Zpráva obsahuje přehled činnosti a dosažených výsledků v roce 2010.
 

Akce Marie Curie -Specifický program LIDÉ

Umístěno na web: 18. 04. 2011

Akce Marie Curie -Specifický program LIDÉ Čtvrté aktualizované vydání brožury Akce Marie Curie -Specifický program "LIDÉ" umožňuje čtenářům rychlou orientaci v 9 typech akcí Marie Curie 7. RP. Informace a terminologie jsou aktualizované v souladu s  pracovním programem na rok 2011. V elektronické verzi si publikaci můžete stáhnout zde, tištěnou verzi lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další