Propagace českého výzkumu a inovací v zahraničí

Prezentace a zastupování firem na veletrzích

Touto agendou se v Technologickém centru zabývá oddělení podpory podnikání a transferu technologií .

Spoluorganizace kooperačních setkání firem a výzkumných pracovišť

TC se aktivně podílí na činnosti mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, jejíž členové se pravidelně účastní různých mezinárodních projektů, spoluorganizují mezinárodní kooperační setkání firem (tzv. brokerage events) a zajišťují účast firem na těchto akcích. Ty jsou zaměřeny na kontraktační jednání přímo na nejvýznamnějších veletrzích.

TC zprostředkovává informace nebo se přímo podílí na organizaci partnerských setkání napomáhajících vytváření řešitelských týmů pro evropské projekty. Další informace naleznete zde.

Pořádání prezentačních akcí o českém VaV pro představitele evropských institucí, partnerských kanceláří a dalších organizací v zahraničí

Česká styčná kancelář pro evropský výzkum v Bruselu (CZELO) pořádá informačních dny o českém výzkumu a vývoji pro představitele evropských institucí (Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU a další), organizací zastoupených v Bruselu a partnerských kanceláří.