Příprava projektů

Specializované poradenství při přípravě a řízení mezinárodních výzkumných projektů

TC pořádá specializované školicí semináře a přednášky, poskytuje individuální konzultace s řešiteli projektů nebo zájemci o účast v projektech, semináře „šité na míru jednotlivým institucím podle jejich zájmu a odborného zaměření  k různým oblastem projektové spolupráce. Individuální konzultace je možné domluvit s konkrétními pracovníky.

Specializované stránky s informacemi o pořádaných akcích jsou k dispozici zde.