Podpora podnikání a transfer technologií

TC realizuje činnosti v oblasti podpory inovací a transferu technologií. Tomu napomáhá zapojení do celoevropské sítě Enterprise Europe Network, jejíž aktivity v ČR koordinuje TC prostřednictvím projektu financovaného z prostředků Evropské komise a MPO. Základním posláním sítě je podpora podnikání a inovací především v malých a středních podnicích s cílem podpořit růst jejich konkurenceschopnosti.

Hlavní činnosti:

  • Vyhledávání nových kontaktů nejen v zemích EU pro obchodní a technologickou spolupráci
  • Posouzení inovačního potenciálu firem a asistence při technologickém transferu
  • Vyhledávání výzkumných výsledků a technologií s potenciálem tržního uplatnění
  • Poskytování informací o možnostech financování rozvoje podnikání
  • Vyhledávání partnerů pro společný výzkum a vývoj
  • Konzultace z oblasti ochrany duševního vlastnictví
  • Vydávání elektronického Newsletteru sítě Enterprise Europe Network ČR

Další informace lze nalézt na specializovaných stránkách sítě Enterprise Europe Network v České republice.