Podpora evropského výzkumu

TC přispívá prostřednictvím širokého spektra informačních aktivit k vyšší účasti českých týmů v evropském výzkumu a vývoji, především v  rámcových programech Evropského společenství pro výzkum a technologický vývoj (RP).

Tyto činnosti jsou zastřešeny zejména projektem Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) financovaném MŠMT z programu EUPRO a zabezpečuje je tým tematicky zaměřených národních kontaktních pracovníků (NCP) pro RP. Tým je součástí České národní informační sítě (NINET) pro RP, sdružující národní, oborové a regionální kontaktní organizace, a je zapojen do evropské sítě NCP.

Hlavní činnosti:

  • Specializované poradenství českým výzkumným pracovištím při přípravě a řízení mezinárodních výzkumných projektů
  • Vyhledávání partnerů do řešitelských konsorcií
  • Hromadné informační aktivity - konference, semináře, školení
  • Provoz specializovaných webových stránek
  • Vydávání elektronických i tištěných informačních materiálů
  • Vydávání periodika Echo, specializovaného na problematiku evropského výzkumu a vývoje
  • Monitorování a analýzy účasti ČR v rámcových programech pro potřeby státní správy

Další informace o činnosti Technologického centra zaměřené na podporu účasti ČR v Evropském výzkumném prostoru najdete na speciálních stránkách Národního informačního centra pro evropský výzkum.