Partnerství pro spolupráci

Vyhledávání partnerů pro technologickou a obchodní spolupráci

TC prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network  zveřejňuje aktuální nabídky a poptávky podniků  v celoevropské databázi Business Cooperation Database.  Členové sítě Enterprise Europe Network se pravidelně účastňují různých mezinárodních projektů, spoluorganizují mezinárodní kooperační setkání firem (tzv. brokerage events) a zajišťují účast firem na těchto akcích. 

Vyhledávání partnerů pro společný výzkum a vývoj

TC napomáhá při vyhledávání partnerů pro společný výzkuma vývoj. Poptávky koordinátorů na doplnění řešitelských týmů či nabídky zapojit se do připravovaných evropských projektů můžete najít zde. Je možné se také obrátit na příslušného národního kontaktního pracovníka, který poskytne informace o dostupných databázích nabídek spolupráce dle oblasti odborného zájmu.

Česká styčná kancelář pro evropský výzkum v Bruselu (CZELO), která je součástí Technologického centra, zajišťuje základní podpůrné infrastruktury a asistence při setkáních českých výzkumníků s potenciálními projektovými partnery v Bruselu. Kancelář poskytuje zdarma služby výzkumníkům ze všech oborů a vývojových organizací v České republice.