Ochrana duševního vlastnictví

Konzultační činnost při sjednávání a uzavírání mezinárodních i tuzemských licenčních smluv

TC poskytuje poradenství a konzultace z oblasti ochrany duševního vlastnictví (IPR) pro podnikatele. 

Specializované webové stránky zaměřené na oblast IPR pro podnikatele jsou k dispozici zde.

Problematika duševního vlastnictví a smluvních vztahů v projektech rámcových programů

TC poskytuje informace a konzultace k oblasti duševního vlastnictví a smluvních vztahů (zejména ve vztahu k problematice IPR) v projektech 7. RP včetně informací o zajímavých akcích v ČR a zahraničí a novinkách v dané oblasti. Seznam užitečných pojmů, odkazů a řada informačních materiálů, dokumentů a prezentací je umístěna na specializovaných webových stránkách.  

Specializované webové stránky zaměřené na oblast IPR a smluvních vztahů v 7. RP jsou k dispozici  zde