O nás

Technologické centrum Akademie věd České republiky (TC) vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob. Členy sdružení jsou pracoviště Akademie věd ČR Fyzikální ústav, Mikrobiologický ústav, Ústav chemických procesů, Ústav fyziky plazmatu, Ústav molekulární genetiky a společnosti Technology management, s. r. o.

TC je klíčovým národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací.

Mise

  • podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru
  • připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace
  • uskutečňuje mezinárodní technologický transfer
  • podporuje vznik a rozvoj malých inovačních firem  

Struktura TC 

Struktura klíčových klientů

Hlavními cílovými klienty TC jsou státní správa (MŠMT, MPO, MMR) a její poradní orgány (RVVI) a dále řada nadnárodních institucí (Evropská komise, UNIDO, UNDP, Společné výzkumné centrum Evropské komise). Od svého založení je TC zapojeno do projektové spolupráce se stovkami domácích i zahraničních partnerů, prestižních univerzit, výzkumných organizací a soukromých podniků.

Pokud se chcete dovědět o činnostech TC více, prohlédněte si náš informační leták a navštivte stránku „Projekty“.