Základní informace

Technologické centrum AV ČR (TC) je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob – pěti ústavů Akademie věd ČR a společností Technology management, s. r. o. Od svého založení v roce 1994 se TC rychle stalo předním národním pracovištěm pro podporu mezinárodní výzkumné a vývojové spolupráce.

Činnost centra se výrazně orientuje i na podporu vzniku a rozvoje malých inovačních firem a realizaci následných mezinárodních technologických transferů. Několik let byl úspěšně provozován i první podnikatelský inkubátor při Akademii věd, od roku 2008 se TC podílí na činnosti Technologického inovačního centra ČKD Praha (TIC ČKD) v projektu "Inovační centrum a podnikatelský inkubárot", který je spolufinancován Evropskou unií, Ministerstem pro místní rozvoj a Hlavním městem Prahou.

Specializovanou činností TC jsou analytické a koncepční práce, které vedly k vytvoření národního think-tanku STRAST zabývajícího se strategiemi výzkumu, vývoje a inovací, hodnocením výzkumu a výzkumných programů a  identifikací výzkumných priorit v souvislosti s ekonomickými a sociálními potřebami České republiky.

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj CZELO, kterou TC provozuje v Bruselu od roku 2005, vytváří spojovací článek mezi českým výzkumem a administrativou výzkumu v Evropském společenství.

Podrobnější  informace obsahuje náš informační leták.