Lidé

Jiří Vaněček je absolventem fakulty dětského lékařství University Karlovy. Vědeckou výchovu v oboru normální a patologická fyziologie absolvoval ve Fyziologickém ústavu AV ČR (1982) a zde také až do roku 2002 pracoval. Absolvoval řadu zahraničních stáží a pobytů, např. v laboratoři vývojové neurobiologie v National Institute of Health v Bethesdě, USA a v anatomickém ústavu J. Gutenberg University v Mainzu, SRN. Zabýval se regulací tvorby epifyzárního hormonu melatoninu a mechanismem jeho působení v buňce. Publikoval vice než 80 primárních odborných článků v mezinárodních časopisech. V roce 1998 obhájil titul Dr.Sc. a obdržel cenu Učené společnosti České Republiky za soubor prací v oboru biomedicíny. V Technologickém centru pracuje od roku 2003. Je členem skupiny strategických studií, kde má na starosti oblast věd o živé přírodě.

 


Kontakty

 

« zpět