Lidé

Vladislav Čadil se specializuje na problematiku evaluací politik a programů výzkumu, vývoje a inovací a na regionální dimenzi inovačních procesů. Této problematice se věnoval v řadě národních a zahraničních projektů. Z mezinárodních mezi nejvýznamnější patří projekt LocoMotive zaměřený na objasnění lokalizačních faktorů výzkumných aktivit nadnárodních firem, projekt OMEN zabývající se metodikou hodnocení regionálních inovačních strategií či projekt Regional Innovation Monitor věnovaný hodnocení regionálních inovačních politik. Výsledky národních studií a projektů byly využity při reformě systému výzkumu, vývoje a inovací, zaměření operačních programů či nastavení systému pro transfer znalostí.

Před příchodem do TC v září 2005 pracoval na Krajském úřadu Středočeského kraje, kde se podílel na přípravě kraje na vstup do EU a využívání prostředků strukturálních fondů.

Vystudoval doktorské studium v oboru regionální a politická geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

 


Kontakty

 

« zpět