Lidé

Jaroslav Lorenz - oddělení Transferu technologií

Oddělení Transferu technologií je zapojeno do mezinárodního projektu Enterprise Europe Network, jehož členy je 50 zemí.  Obsahem projektu je poskytování následujících služeb, určených inovačním firmám, univerzitám a výzkumným ústavům:

- zpracování nabídek technologií/poptávek po technologiích/spolupráci ve výzkumu a vývoji a jejich diseminace prostřednictvím sítě EEN i napřímo

- zajištění účasti na mezinárodních technologických burzách, kde lze najít partnera pro výzkum, vývoj a realizaci technologických řešení

- hledání partnerů do projektu 7RP

Zkušenosti s nabízením technologií z oblasti potravinářství, biotechu, bezpečnosti, ICT a "další" (kromě sektorů obnovitelných zdrojů a energie)

Jaroslav Lorenz je absovolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Po ukončení studií působil převážně v oblasti marketingu ve finančnictví, v reklamě, promotion a v obchodu.

 

 

Kontakty

 

« zpět