Lidé

Radka Hávová pracuje v Technologickém centru od srpna 2006. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK Praha – obor Obecná biologie – zaměření Fyziologie buňky a molekulární biologie. Má pětiletou praxi v podniku Spofa Dental (Danaher) – pracovala v chemické laboratoři vstupních surovin a poté dva roky ve fyzikální laboratoři (spolupracovala s technology, zaváděla nové zkušební postupy pro oddělení kontroly jakosti podle ISO normy, prováděla činnost přístrojového technika). Spolupracuje na projektu Czech Innovation Relay Centre (CIRC), kde se specializuje na oblast biotechnologií a životního prostředí. Volný čas věnuje převážně hudbě a výtvarnému umění.

 


 

Kontakty

 

« zpět