Lidé

Daniela Váchová

pracuje v Technologickém centru AV ČR jako vedoucí skupiny Transferu technologií a zastává funkci koordinátora sítě Enterprise Europe Network v České republice. Absolvovala Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, fakultu elektrotechnickou. Řadu let působila v manažerských funkcích strojírenského podniku, zastávala funkci výkonného ředitele zahraniční společnosti a dále manažera stavební společnosti. Má dlouholeté zkušenosti v různých oborech investiční politiky, marketingu, obchodu, průmyslové výroby a stavebnictví. Byla členkou managementu projektu Návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje a podílela se na projektech podporovaných Evropskou unií. Pracovala jako manažer projektu Bohemian Regional Innovation Strategy pro region Praha, byla členkou pracovní skupiny pro Jednotný programový dokument - cíl 3 a členkou řešitelského týmu projektu Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR.

 


Kontakty

 

« zpět