Lidé

Martin Škarka je manažerem Technologického centra AV ČR od roku 2000, pracuje v oddělení informací pro výzkum. Je národním kontaktem a členem programových výborů priorit Doprava (pozemní i letecká) a Výzkum ve prospěch MSP. V uvedených oborech poskytuje klientům rozsáhlé poradenství, zahrnující celý proces přípravy návrhu i vlastního řešení projektu 7.RP. Uvedenou problematiku přednáší (často na vyžádání) na řadě akcí v celé ČR, zpracovává propagační i odborné materiály. Podílel se na řešení řady evropských projektů, v současné době se účastní projektů zaměřených na prohloubení expertních znalostí NCP v oborech dopravy (ETNA) a problematiky malých a středních podniků – MSP (TransCoSME).

Martin Škarka má zkušenosti ze základního i aplikovaného výzkumu, pracoval v Ústavu termomechaniky AV ČR a Výzkumném ústavu chemických zařízení. Dále působil v komerční sféře ve Strojimportu Praha a v oboru zahraničních investic v CzechInvestu. Je absolventem Strojní fakulty ČVUT Praha, oboru Výrobní stroje a zařízení.  

 

 


Kontakty

 

« zpět