Lidé

 Michal Pacvoň je národním kontaktním pracovníkem pro tematické priority sedmého rámcového programu „sociálně-ekonomické a humanitní vědy“, „mezinárodní spolupráce“ a „věda ve společnosti“. Absolvoval filosofii na filosofické fakultě UK. Šest let se živil jako překladatel filosoficko-kulturních esejů a literatury. Přispívá do kulturních časopisů.

Kontakt: pacvon@tc.cz

 

 

 

Kontakty

 

« zpět