Lidé

Jitka Kubátová pracuje v Technologickém centru AV ČR v oddělení informací pro výzkum od roku 1998. Působila jako národní kontakt (priority GROWTH 5. RP, NMP 6. RP a krátkodobě NMP 7. RP) a jako manažer EU projektů MINATECH (5. RP), NANOROADMAP (6. RP), FramingNano (7. RP) a NanoCode (7. RP). Koordinovala český projekt “Příprava nového multidisciplinárního předmětu NANOTECHNOLOGIE”  (ESF-OP RLZ 2006-2008). Je spoluautorkou publikace “Nanotechnologie v ČR 2005” (vyd. Repronis Ostrava) a spolupracovníkem v publikaci “Nanotechnologie v ČR 2008” (vyd. ČSNMT). Nyní se zabývá analytickou, manažerskou a poradenskou činností v oblasti nanověd a nanotechnologií se zaměřením zejména na praktické uplatnění výsledků výzkumu v tomto oboru a na otázky bezpečnosti a rizik nanomateriálů. - Absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu UK v oboru experimentální fyzika, titul CSc. získala ve Fyzikálním ústavu AV ČR a habilitovala se na VŠCHT, fakultě chemicko-inženýrské v oboru aplikovaná fyzika. Dlouhodobě pracovala ve Fyzikálním ústavu AV ČR jako vědecký pracovník v oblasti luminiscence  a materiálového výzkumu.

Kontakty

 

« zpět