Lidé

Judita Kinkorová pracuje ve skupině Informace pro výzkum (NICER). Je národním kontaktem (NCP) pro tematickou prioritu HEALTH, 7. rámcového programu a INCO (International Cooperation).

Je manažerem dvou evropských projektů Fit for Health (www.fitforhealth.eu) a Health-NCP-Net (www.healthncpnet.eu). Oba projekty jsou směřovány do oblasti zdraví a mezinárodní spolupráce s cílem zlepšit účast českých týmů v obou oblastech výzkumu v 7. RP.

Judita Kinkorová je absolventkou přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor biologie - matematika. Vědeckou výchovu absolvovala na České zemědělské univerzitě v Praze, obor zemědělská a lesnická fytopatologie. V roce 2007 obhájila habilitační práci na Slovenskej polnohospodárskej univerzite v Nitře a byla jmenována docentkou. Má zkušenosti ze základního i aplikovaného výzkumu, pracovala ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze - Ruzyni, odboru ochrany rostlin a na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, katedře zoologie. Absolvovala řadu zahraničních stáží a pobytů (USA, Kanada, Taiwan, Izrael, Švýcarsko, Velká Británie, Itálie). V roce 2002 byla vyslána jako expert OECD v USA na biologickou ochranu proti plevelům. Je autorkou více než 50 publikací v odborných časopisech a více než 30 přednášek na mezinárodních konferencích.

 

 


Kontakty

 

« zpět