Lidé

Eva Hillerová je manažerkou Technologického centra a pracuje v oddělení informací pro výzkum. Je národním kontaktem programů ICT a SECURITY a byla jmenována expertem příslušných programových výborů. Podílela se na řešení několika projektů rámcových programů (1997-2012), přednáší o financování mezinárodních projektů z evropských programů a vede semináře s tématikou psaní projektů. Zastupovala ČR v přípravném programu pro bezpečnostní výzkum PASR a v několika programových výborech 5.,6. a 7.Rámcového programu odborného i horizontálního zaměření. Byla členem pracovní skupiny Evropské Komise pro přípravu grantové dohody 7.RP.
   Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou a pracovala ve výzkumu v Ústavu chemických procesů AV ČR. Od roku 1996 absolvovala zahraniční semináře k transferu technologií (NL, DE), práv k duševnímu vlastnictví (UK) a odborné semináře pro národní kontakty evropských programů.

 


Kontakty

 

« zpět