Lidé

Vladimír Albrecht je zástupcem ředitele Technologického centra. Je absolventem matematicko fyzikální fakulty Karlovy university, oboru matematická statistika a teorie pravděpodobnosti. Vědeckou výchovu absolvoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT v oboru technická kybernetika. Zabýval se 22 let aplikacemi matematické statistiky a náhodných procesů v přírodních vědách a při zpracování biologických signálů. Pět let pracoval jako styčný úředník Světové zdravotnické organizace v ČR, přičemž se zaměřoval na otázky efektivity a ekonomiky zdravotnických systémů v Evropě.
Je manažerem projektu „Národní informační centrum pro evropský výzkum“, národním kontaktním pracovníkem pro specifické programy 6.RP Občané a vládnutí ve znalostní společnosti a Věda a společnost. Je také výkonným redaktorem časopisu ECHO. Zajímá se o kvantitativní hodnocení (indikátory) vědy a výzkumu.


Kontakty

 

« zpět