Lidé

Karel Klusáček je ředitelem Technologického centra. Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické, oboru chemická technologie. Absolvoval vědeckou výchovu na Akademii věd v oboru fyzikální chemie a získal titul MBA na Sheffield Hallam University ve Velké Británii. Po 15 letech výzkumu v oblasti chemického inženýrství na Ústavu chemických procesů Akademie věd přešel do Technologického centra AV ČR. kde se věnoval transferu technologií. Působí jako expert UNIDO pro technologický foresight, je zastupujícím delegátem ČR v European Research Area Committee (ERAC) a členem jeho Expert Group on Joint Programming, spolupracuje s Evropskou komisí v oblasti technologického a regionálního foresightu. Je členem Inženýrské akademie ČR, členem redakční rady časopisu „International Journal of Foresight and Innovation Policy“. Je řešitelem projektu velké výzkumné infrastruktury „Czech Republic in Euripean Research Area“, koordinuje několik projektů zaměřených na přípravu analytických informací a výhledových studií z oblasti výzkumu, vývoje a inovací pro státní správu a další instituce.

Vybrané výsledky a aktivity v posledních 10 letech:

  • Člen pracovní skupiny pro přípravu Národní politiky výzkumu a vývoje v ČR na léta 2004-2008 (2002)
  • Koordinátor přípravy návrhu Národního programu výzkumu I (2000-2001), Národního programu výzkumu II (2003-2004). Národního programu III (2006-2007)
  • Koordinátor přípravy inovační strategie pro region hl.m. Prahy (2003-2004)
  • Člen expertních panelů Evropské komise Monitoring the 6th Framework Programme (2003, 2005)
  • Vedoucí projektu přípravy Zelené a Bílé knihy výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2007-2008)
  • Člen pracovní skupiny pro přípravu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015 (2008-2009)
  • Předseda Technologické agentury ČR (2009 – 2011)
  • Vedoucí týmu pro metodiku a exekutivu přípravy návrhu Národních priorit orientovaného výzkumu proČeskou republiku 2030 (2011-2012)

Kontakty

 

« zpět