Lidé

Jiří Vavřínek působí v Technologickém centru na pozici manažer pro výzkum, vývoj a inovace. V rámci sítě Enterprise Europe Network se zabývá poradenstvím k dotačním programům a jiným zdrojům financování.

V předchozím období se věnoval prevenci znečišťování, možnostmi financování a poradenství v oblasti životního prostředí v soukromé sféře. Absolvoval VŠB-TU Ostrava, obor Zpracování a zneškodňování odpadů. Během studia se zúčastnil odborných praxí v Dánsku a ve Švédsku. Hovoří anglicky a částečně rusky.

Kontakty

 

« zpět