Lidé

Jana Kratěnová je národním kontaktem (NCP) pro právní a finanční otázky 7. RP. V oddělení Národního informačního centra pro evropský výzkum (NICER) se věnuje, kromě jiného, přednášení a publikování o problematice duševního vlastnictví a souvisejícím oblastem. Aktivní je také v oblasti managementu IPR na univerzitách a v.v.i. Je členkou Working Group on Knowedge Transfer za ČR (součást ERAC - European Research Area Committee, bývalý CREST).

Část roku 2010 působila v České styčné kanceláři pro výzkum a vývoj (CZELO) v Bruselu. Má rovněž praktické zkušenosti z advokacie, absolvovala také odborné stáže na pražských obvodních soudech.

Jana je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také v roce 2011 získala titul JUDr. Na Právnické fakultě Univerzity Turku ve Finsku absolvovala jednoroční studijní pobyt, kde se především věnovala studiu práva duševního vlastnictví v evropském kontextu a obchodního práva.

 

Kontakty

 

« zpět