Lidé

Ondřej  DANIEL Ondřej Daniel je manažerem Technologického centra a pracuje ve skupině Národní informační centrum pro evropský výzkum. Je národním kontaktem programů Výzkumný potenciál, Regiony znalostí, Koherentní rozvoj výzkumných politik, Výzkumné infrastruktury, ERA-NET a JTIs.

V letech 2009 až 2011 působil jako manažer EURAXESS centra Brno v Jihomoravském centru pro mezinárodní mobilitu. Od roku 2008 pracoval na projektech Multikulturního centra Praha, Centra pro studium populární kultury a Centra pasivního domu.

Vystudoval současné dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr. 2004, Ph.D. 2012). V magisterském studiu se specializoval na vztah nacionalismu a populární kultury, v doktorandském pak na migrační pohyby z bývalé Jugoslávie. Během studia absolvoval několik zahraničních stáží, mezi nimi studijní pobyty v Pise, Paříži, Montpellier, Štýrském Hradci a Záhřebu.

Kontakty

 

« zpět