Lidé

Lucie Matoušková působí v Technologickém centru v oddělení informace pro výzkum a je národním kontaktem (NCP) pro otázky v oblasti finančního řízení projektů v 7. Rámcovém programu. Před nástupem do Technologického centra působila v Národním orgánu pro koordinaci (Ministerstvo pro místní rozvoj), kde se věnovala koordinaci realizace Strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti se zaměřením na dopravu a životní prostředí. Má několikaleté zkušenosti s implementací evropských grantových nástrojů.

Absolvovala Hospodářskou fakultu na Technické univerzitě v Liberci. Během vysokoškolských studií strávila rok na Kaunaské technologické univerzitě v Litvě, kde se věnovala především managementu.

Kontakty

 

« zpět