Lidé

Veronika Korittová je od září 2011 manažerkou Technologického centra AV ČR a pracuje v oddělení informace pro výzkum. Je národním kontaktem tematické priority Energie specifického programu Spolupráce v 7. rámcovém programu - NCP Energy.

Ve své různorodé pracovní praxi se věnovala například problematice duševního vlastnictví na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, kde se také zaměřila v mezinárodním odboru na spolupráci s Evropským patentovým úřadem.

Před nástupem do Technologického centra AV ČR pracovala v letech 2008 až 2011 na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde působila v odboru plynárenství a kapalných paliv. Zde se podílela na přípravě legislativních předpisů v oblasti pohonných hmot, zpracovávala hlášení o kvalitě paliv v ČR pro Evropskou komisi, zastupovala Českou republiku při přípravě legislativy BREF pro oblast rafinérií.

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou, fakultu technologie paliv a vody, se specializací na petrochemii. Hovoří plynule anglicky a francouzsky.

Kontakty

 

« zpět