Lidé

foto KostićMiroslav Kostić nastoupil do Technologického centra v roce 2005. Zaměřuje se zejména na problematiku výzkumu, vývoje a inovací ve vztahu k regionálnímu rozvoji (Analýza inovačního potenciálu krajů ČR, mezinárodní projekty European Learning Network / LNet, Regional Innovation Monitor aj.). Podílí se rovněž na zpracování analýz v oblasti vyhodnocení a aktualizace výzkumné a inovační politiky na národní úrovni či na přípravě priorit orientovaného výzkumu, vývoje a inovací. Je národním korespondentem evropské informační platformy ERAWATCH.

V období 2009-2011 pracoval na Odboru fondů EU Ministerstva dopravy ČR, kde zodpovídal za koordinaci evaluačních činností v rámci implementace Operačního programu Doprava.

Miroslav Kostić absolvoval magisterské studium v oboru regionální a politická geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, se specializací na rozvoj periferních oblastí.

Kontakty

 

« zpět