Lidé

David MarekDavid Marek nastoupil do Technologického centra AV ČR v roce 2011. Jako člen oddělení strategických studií se věnuje zejména analýzám v oblasti policy studies – hodnocením a návrhům opatření v rámci inovační a výzkumné politiky, problematice vazeb znalostních institucí a aplikační sféry, udržitelnosti výzkumných infrastruktur apod. Vedle toho se v uplynulém roce podílel na přípravě priorit orientovaného výzkumu ČR nebo pravidelné analýze stavu VaVaI v ČR. Nově se zapojuje jako korespondent do informační platformy ERAWATCH.

David Marek je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru Sociální geografie a regionální rozvoj. Tomuto oboru se věnuje i v doktorském studiu. Zaměřuje se na tématiku inovací a vztahů výzkumné a aplikační sféry v podmínkách globalizace. Během magisterského studia strávil půl roku na University of Bergen, Norway. Hovoří anglicky a německy.

Kontakty

 

« zpět