Lidé

Ondřej Mirovský studoval na přírodovědecké Fakultě Univerzity Karlovy obor ochrana a tvorba životního prostředí (1998-2004) a následně obor environmentální management na Amsterdam Bussines school (2004-2005). Dále absolvoval několik stáží a studijních pobytů: Aarhus (Dánsko) – environmnetal science; Debrecén (Maďarsko) – environmentální aspekty EU fondů; Arendal (Norsko) – stáž při UNEP. Dále pracoval jako projektový manažer pro Friends of the Earth Europe v Bruselu, kde se věnoval strukturálním fondům EU. Od roku 2006 pracuje v ČR jako koordinátor programu GMES (Globální mon itoring životního prostředí a bezpečnosti) a od roku 2009 jako NCP SPACE  v Technologickém centru AV ČR.

Kontakty

 

« zpět