Lidé

Jana Čejková je členkou oddělení informace pro výzkum. Působí jako národní kontakt pro oblast životního prostředí 7. rámcového programu EU a byla jmenována expertem příslušného programového výboru. Je manažerkou projektu ENV-NCP-TOGETHER zaměřeného na spolupráci evropských národních kontaktů v environmentálním sektoru.

Absolvovala obor hydrobiologie na Přírodovědecké fakultě UK Praha.

Kontakty

 

« zpět