Lidé

chvojkaRNDr. Miloš Chvojka, CSc.  

Je v TC expertem pro problematiku vědy a výzkumu v rámci EU a zabývá se shromažďováním a archivací dokumentů Evropské unie v této oblasti. Cílem je zajistit informovanost o problematice vědy a výzkumu v EU a realizaci portálu vědy a výzkumu v Evropském výzkumném prostoru. Je řádným členem Výboru vysokých představitelů COST. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK v roce 1966 a vědecké přípravy v oblasti experimentální fyzika a fyzika plazmatu ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Zde v roce 1975 obhájil kandidátskou práci na téma Nestability kladného sloupce doutnavého výboje v molekulárních plynech. Mnoho let působil jako výkonný redaktor Československého časopisu pro fyziku. V letech 1980 až 1993 se zabýval kvantovou elektronikou a podílel se na budování, provozu a studiu jódového výkonového laseru PERUN. V roce 1993 přešel na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kde spoluzakládal odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Účastnil se přístupových jednání ČR do EU v oblasti výzkumu a vývoje a dalších aktivit jako je např. COST, CERN a SÚJV Dubna. Dlouhá léta až do svého odchodu z MŠMT byl národním koordinátorem COST.

Kontakty

 

« zpět