Lidé

Naďa Koníčková je vedoucí oddělení Informace pro výzkum. Je národním kontaktem pro tematickou prioritu 7. RP Zemědělství, potraviny, biotechnologie a pro spolupráci se Společným výzkumným centrem EK (JRC). Podílí se na řešení evropského projektu Bio-Net  pro národní kontaktní body 7.RP v oblasti BIO a na projektu, jehož cílem je podpora společné programové iniciativy Healthy diet, healthy life. Podílí se na projektu Česká republika v ERA (CZERA) jako vedoucí modulu, který zajišťuje informační, konzultační a expertní služby v oblasti evropských projektů pro výzkumnou komunitu v ČR. Absolvovala Českou zemědělskou univerzitu a postgraduální studium oboru informační systémy a služby na Karlově univerzitě.

Kontakty

 

« zpět