Lidé

 Gabriela Salejová je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, oboru chemické inženýrství se specializací na termodynamiku a kinetiku sorpce a desorpce v polyolefinech. V roce 2006 obdržela na VŠCHT v Praze doktorský titul v oboru chemické inženýrství se zaměřením na studium efektivních transportních vlastností rekonstruovaných porézních médií. V letech 2004 – 2008 byla vědeckým pracovníkem na Ústavu chemického inženýrství a chemické technologie na Imperial College v Londýně a členem hlavního řešitelského týmu Platforma Grantu finančně podporovaného britskou grantovou agenturou EPSRC, a speciálně sestaveného pro špičkový výzkum a vývoj nanostrukturovaných materiálů – membrán určených pro nanofiltrace s možným využití v chemickém a biofarmaceutickém průmyslu. V současné době působí v Technologickém centru AV ČR jako národní kontakt a konzultant programu Průmyslových technologií: Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie (NMP) 7. rámcového programu EU. V roli národně jmenovaného experta Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je současně členem vědecké sítě pro hodnocení rizik nanotechnologií v oblasti potravinářství a zemědělské výroby.

Kontakty

 

« zpět