Lidé

Petra Perutková působí v v oddělení informace pro výzkum jako národní kontaktní pracovník (NCP) pro specifické programy Lidé a Myšlenky 7. rámcového programu EU. Je expertem příslušných programových výborů při Evropské komisi a členkou pracovní skupiny MŠMT pro rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Praktické zkušenosti s rámcovými programy EU získala jako koordinátorka projektu 7. RP, EuroNanoForum 2009 (http://www.euronanoforum2009.eu).

 

Před příchodem do Technologického centra v roce 2008 pracovala na tiskovém oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kde se podílela na přípravách na předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009.

 

Je absolventkou oborů germanistika-švédština na Univerzitě Karlově a oboru mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. V červnu 2007 získala titul „Master of European Studies“ na Univerzitě v Hamburku. Během studií se účastnila několika dlouhodobých stipendijních pobytů, mj. v Německu (Hamburg), Rakousku (Vídeň), Švédsku (Stockholm) a Belgii (Brusel). 

Kontakty

 

« zpět