Lidé

Tomáš Vondrák je zaměstnancem Technologického centra od roku 2008. Specializuje se na problematiku scientometrických hodnocení a benchmarkingu vědy a výzkumu. Zabývá se kvantitativními metodami evaluací programů výzkumu, vývoje a inovaci a indikátory pro charakterizaci systémů výzkumu a jejich efektivním řízení. Podílí se na tvorbě podkladů pro aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015. Je spoluautorem pravidelných ročních Analýz stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jeho srovnání se zahraničím.

Tomáš Vondrák vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy, obor organická chemie. Vědeckou výchovu absolvoval v oboru chemická fyzika v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, kde působil do poloviny devadesátých let. Zabýval se experimentálními studiemi elektronové struktury molekul metodami fotoelektronové spektroskopie. Po ročních studijních pobytech na University of Kentucky a v Japan Advanced Institute of Science and Technology, Hukoriku, pracoval v letech 1997 - 1999 na Department of Chemistry, University of Minnesota. Předmětem jeho zájmu byly excitované stavy na površích a fototochemie adsorbátů. V tomto oboru působil v letech 1999 -2001 ve School of Chemical Science, University of East Anglia, Norwich. V letech 2002 -2008 pracoval ve School of Environmental Science, UEA a ve School of Chemistry, University of Leeds, kde se zabýval modelováním chemických procesů v horních vrstvách zemské atmosféry. Publikoval více než 40 primárních odborných článků v mezinárodních časopisech

Kontakty

 

« zpět