Lidé

Václav Suchý

Ing. Václav Suchý, CSc. je členem týmu Enterprise Europe Network Česká republika (projekt BISONet), v jehož rámci se věnuje posilování účasti českých malých a středních podniků v evropských i národních programech podpory výzkumu, vývoje a inovací. Specializuje se také na otázky ochrany duševního vlastnictví a průmyslových práv v projektech aplikovaného výzkumu a vývoje; v letech 2007-2012 byl členem expertních skupin Evropské komise týkajících se nejlepší praxe ve vymáhání práv z duševního vlastnictví a současných trendů v evropských inovačních službách.

Před r. 2008, kdy se připojil k týmu Technologického centra, získal zkušenosti na řadě výzkumných a manažerských pozic v akademické sféře i ve státní správě. Je absolventem Moskevského institutu petrochemického průmyslu I. M. Gubkina (Cum Laude, 1985). Titul kandidáta věd obhájil na Univerzitě Karlově v geologických vědách (1991). Byl hostujícím post-doktorandem na Illinoiské univerzitě, USA (1991-1992) a zvaným vědeckým pracovníkem na Basilejské univerzitě, Švýcarsko (1992-1993). Hovoří anglicky a rusky.

Kontakty

 

« zpět