Lidé

Michaela Vlková působí v České styčné kanceláři pro výzkum a vývoj v Bruselu. Do jejích kompetencí spadají oblasti Životní prostředí, Energie, Doprava a Vesmír specifického programu Spolupráce 7. RP. Zaměřuje se rovnež na vědeckou mobilitu v programu Lidé 7. RP. V Technologickém centru pracuje od roku 2007. Jako stážistka pracovala tři měsíce v Informačním centru OSN v Praze (2005/2006) a pět měsíců v českém tiskovém oddělení Evropského parlamentu v Bruselu (2007). Je absolventkou oboru politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a oboru Základy humanitní vzdělanosti na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Během studií strávila dva semestry na Institut d’études politiques de Bordeaux.

Kontakty

 

« zpět