Lidé

Michal Pazour se specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. Michal je spoluautorem Zelené a Bílé knihy výzkumu, vývoje a inovací, které se staly hlavními podkladovými studiemi pro vládní reformu systému výzkumu, vývoje a inovací a pro novou Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 – 2015. Spolupracoval také na přípravě studií v oblasti inovační politiky pro Evropskou komisi, OECD a UNECE. Michal je vedoucím oddělení strategických studií TC.

Před příchodem do TC v roce 2007 pracoval Michal na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, kde se podílel na formulaci Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání, Národní inovační politiky, Strategie hospodářského růstu ČR a dalších dokumentů pro inovační politiku.

Michal absolvoval doktorské studium v oboru hospodářská politika na Vysoké škole ekonomické v Praze.


Kontakty

 

« zpět