Lidé

Eva Svobodová  je v Technologickém centru členkou oddělení podpory evropského výzkumu.  Na starosti má redakci časopisu Echo, podílí se na úpravách publikací vydávaných TC a stará se o specializované stránky k 7. rámcovému programu. Před nástupem do TC pracovala v Zemědělském zásobování Praha, poté nastoupila do Výzkumného ústavu rozhlasu a televize do oddělení VTEI. Je absolventkou Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. 

 


Kontakty

 

« zpět