Lidé

Ondřej Valenta je v Technologickém centru AV ČR od roku 2007 zaměstnán jako analytik a programový manažer. Zaměřuje se zejména na problematiku rozvoje a využití metodiky foresightu při formulaci různých koncepčních a rozvojových strategií. Podílí se na tvorbě podkladů pro aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR, zejména v oblasti přípravy priorit orientovaného VaVaI a problematiky infrastruktur VaV. Věnuje se také problematice vztahu výzkumu, vývoje a inovací a regionálního rozvoje. Má zkušenosti s realizací několika mezinárodních výzkumných projektů, ve kterých jsou využívány nástroje foresightu, např. European Foresight Monitoring Network, FutureFood6, iKnow, Joint Programming Initiative Healthy Diet for Healthy Life nebo iKnowFutures. Je spoluautorem publikací Analýza inovačního potenciálu krajů ČR, Budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v ČR a ve vzdálenější minulosti např. Zelené knihy výzkumu, vývoje a inovací jako podkladu pro formulaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015.

Ondřej je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze, oboru sociální geografie a regionálního rozvoje (specializace na mezinárodní migraci). V roce 2001 studoval na University of Helsinki obory sociální psychologie a sociální geografie.

Kontakty

 

« zpět