Financování výzkumu a inovací

Pravidla financování rámcových programů 

TC poskytuje informace o pravidlech financování RP  prostřednictvím pravidelných seminářů a školicích akcí v návaznosti na aktualizaci příslušných dokumentů EK.  Jedná se zejména o vysvětlení základních skutečností potřebných k pochopení finančních mechanismů RP, obecná pravidla a základní principy vztahující se k financování projektů rámcových programů, používané finanční nástroje atd.

Specializované webové stránky zaměřené na financování RP jsou k dispozici zde. Případné složitější záležitosti je možné konzultovat s příslušnými pracovníky písemně či po domluvě osobně.

Finanční řízení projektů rámcových programů 

TC pořádá specializované semináře k problematice finančního řízení projektů rámcových programů v celém jejich průběhu - od přípravy projektového návrhu přes jeho podání, hodnocení Evropskou komisí, vlastní realizaci až po následné kontroly.

Specializované webové stránky zaměřené na  finanční řízení projektů 7. RP jsou k dispozici zde.

Informace o možnostech financování rozvoje podnikání

TC poskytuje informace o možnostech financování rozvoje podnikání z následujících zdrojů:

  • Strukturální fondy
  • Finanční mechanismus EHP a Norska
  • Komunitární zdroje
  • Ostatní zdroje

Specializované webové stránky zaměřené na  informace o možnostech financování jsou k dispozici zde.