Detail novinky

NANO KOREA 2012 byla místem světové prezentace nastupujících technologií

Publikováno: 23. 08. 2012

Technologické centrum AV ČR (TC) se zúčastnilo veletrhu NANO KOREA 2012 v jihokorejském Soulu jako představitel Enterprise Europe Network v ČR vlastním stánkem, který byl zajímavě zaintegrován do celé české expozice. Česká republika se představila na veletrhu NANO KOREA 2012 českým „nanotechnologickým pavilonem“.

Jako na každé významné mezinárodní akci TC hostilo na svém stánku významné hráče na poli nových unikátních technologií, což byly přední čeští výrobci a výzkumníci v oblasti nanotechnologií a jejich průmyslového uplatnění, mimo jiné např. firma Pardam s.r.o. a její marketingový partner Kertak Nanotechnologies. Kromě společné vlastní účasti firem na stánku, přítomní pracovníci TC zastupovali na veletrhu další firmy a instituce, které se samy osobně účastnit nemohly, ale ocenily možnost být na této významné mezinárodní akci odborně prezentovány. Mezi zastupované instituce patří např. fakulty Vysoké školy chemicko-technologické - fakulta potravinářských a biochemických technologií, fakulta chemických technologií, fakulta environmentálních technologií a fakulta chemického inženýrství. V oblasti komplexní analýzy materiálů a vlastností jejích povrchů včetně modelování struktur pracovníci TC zde zastupovali Nanotechnologické centrum VŠB. 

TC tak svojí aktivní účastí společně s dalšími třemi českými vystavovateli, CzechInvest, Nafigate, a.s. a Regionální centrum pro nanomateriály UP Olomouc, představilo v Soulu řadu výrobků českého nanotechnologického průmyslu, nových nastupujících technologií a další nepřehlédnutelné výsledky výzkumu českých vědců v dané oblasti. Účinná podpora českého zastupitelského úřadu v Jihokorejské republice byla nedílnou součástí celého veletržního cyklu. Ekonomický diplomat, zastupující českého velvyslance, pan Miloš Sklenka (na snímku 3. zprava) zahájil českou expozici společně s Ing. Hanou Chlebnou (na snímku 4. zprava), zástupkyní agentury CzechInvest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silný potenciál vzájemných přátelských vazeb mezi partnery Enterprise Europe Network ČR a Jižní Koreje se na veletrhu v Soulu projevil ve velmi efektivní spolupráci při vyhledání korejských zájemců o spolupráci s přítomnými českými subjekty a asistencí při organizování připravených bilaterálních jednání mezi korejskými a českými organizacemi.

Účast TC jako součást oficiální prezentace České republiky na veletrhu v Soulu splnila očekávání a přispěla k posílení povědomí o vysoké úrovni českého výzkumu, nových vyvinutých vyspělých technologiích a pokročilé výrobě v oblasti nanotechnologií. Tato prezentace bude mít zcela jistě i pozitivní dopad na rozšíření mezinárodní spolupráce v oblasti přenosu technologií a výzkumných výsledků mezi českými a korejskými subjekty, pro kterou byl jak veletrh, tak i zorganizovaná bilaterální jednání startujícím aktem.

NanoKorea_2012_01.jpg, NanoKorea_2012_02.jpg, NanoKorea_2012_04.jpg, NanoKorea_2012_03.jpg

« zpět