Detail novinky

Veřejná konzultace Evropské komise

Publikováno: 03. 08. 2012

Zapojte se do veřejné konzultace Evropské komise  o vstupu a pobytu v EU pro výzkumné pracovníky, studenty, žáky, neplacené stážisty a dobrovolníky z nečlenských států.

Migrační politika zahrnuje postupy pro vydávání víz a povolení k pobytu a hraje významnou roli v umožnění přístupu do EU studentům a výzkumným pracovníkům z nečlenských států. Migrační politika zásadním způsobem vymezuje práva osob z nečlenských států a garantuje spravedlivé zacházení při jejich pobytu v EU. V současné době existují zvláštní právní předpisy v EU, které určují, jakým způsobem se  studenti a výzkumní pracovníci z nečlenských států EU mohou dostat do EU a pohybovat se mezi jednotlivými členskými státy, pokud jejich studium nebo výzkumný pobyt jsou delší než tři měsíce. Do určité míry se tato pravidla týkají i žáků, neplacených stážistů a dobrovolníků.

Evropská komise by chtěla zjistit, zda jsou pravidla správně nastavena a co lze případně zlepšit. Již v roce 2011 začal proces vyhodnocování s cílem zjistit, jakým způsobem jsou implementována a využívána nastavená pravidla (směrnice 2004/114/ES, směrnice 2005/71/ES). Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k přezkumu současných směrnic týkajících se studentů a výzkumných pracovníků. Zapojit se mohou jednotlivci či organizace z celého světa do 23. srpna 2012.

Vyplnit dotazník je třeba v angličtině a zabere to zhruba 10 minut. Zapojte se i Vy! http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Immigration2012

Informaci vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

« zpět